ĐIỆN TỬ

Đặc tính vật liệu tốt hơn:
Là một công nghệ hiệu quả, các thiết bị điện tử từ vật liệu hữu cơ như màn hình OLED, OEL, màn hình TFT và OPV đang có  ảnh hưởng sâu sắc đến các ngành công nghiệp công nghệ thông tin, cũng như nền kinh tế và xã hội. Vì vậy phân tích đặc tính vật liệu hiệu quả là một yêu cầu cần thiết.

QUANG PHỔ RAMAN NANO
QUANG PHỔ RAMAN NANO
Model: XploRATM Nano Xem tiếp

Ứng dụng chính

 • Định danh hóa chất - Dấu vân tay hóa học TERS cỡ nano
 • Polyme, các phân tử hữu cơ, pha trộn hình ảnh
 • Chất lượng Grafting

Lập bản đồ tổ hợp một lớp Thiol với hình ảnh AFM (trái) và Raman (phải) 

PHỔ PHÂN CỰC ELLIPS
PHỔ PHÂN CỰC ELLIPS
Model: Auto SE Xem tiếp

Ứng dụng chính

 • Lớp dày, các hằng số quang học
 • Anisotropic, tinh thể
 • Tỷ lệ hợp kim
 • Khoảng cách năng lượng
 • Photoresistance, polyme

Hằng số quang học của nguyên liệu siêu vàng 

QUANG PHỔ HUỲNH QUANG
QUANG PHỔ HUỲNH QUANG
Model: Fluorolog®- 3 Xem tiếp

Ứng dụng chính

 • Tính chất quang của vật liệu phát quang
 • Đo hiệu suất lượng tử tuyệt đối
 • Phân tích so màu
 • Phân tích thời gian sống

Phân tích so màu của các thiết bị phát sáng