DƯỢC/MỸ PHẨM

Trong nghiên cứu & phát triển:

 • Phát hiện dấu sinh học trong các mẫu phức tạp - SPRi
 • Xác định mục tiêu và xác nhận - SPRi, huỳnh quang
 • Sàng lọc - SPRi, huỳnh quang

Phát triển thuốc & Mỹ phẩm: 

 • Xác nhận & đặc tính - Huỳnh quang, SPRi, Raman
 • Affinity và Động sàng lọc - SPRi
 • Xây dựng công thức- Raman, PSA, huỳnh quang, huỳnh quang X-Ray
 • Polymorphism - Raman
 • Tập hợp Protein - Raman, huỳnh quang, PSA
 • Công thức viên nén và thuốc nang - Raman, PSA
 • Tổ hợp Hóa học - Raman

Kiểm soát chất lượng:

 • Kiểm soát xuất / nhập nguyên liệu - Raman, huỳnh quang, ICP-OES, PSA, huỳnh quang X-Ray
 • Ô nhiễm - Raman, ICP-OES, huỳnh quang, huỳnh quang X-Ray
 • Xác định nồng độ - huỳnh quang, SPRi
 • Sàng lọc - Raman, SPRi
 • Affinity và động học - SPRi


Giả /bản quyền bằng sáng chế:

 • Phân tích hành phần dược phẩm - Raman

 

MÁY QUANG PHỔ RAMAN
MÁY QUANG PHỔ RAMAN
Model: XploRA™PLUS Xem tiếp

Ứng dụng chính

 • Xác định thành phần và định lượng
 • Raman hình ảnh, phân tích kích thước hạt (Hợp phần phân phối)
 • Raman truyền qua (tính đồng nhất)

                                 

Thiết kế mới DuoScanTM và SWIFT cho phép lập bản độ toàn mặt viên nén trong  vài phút, cho các thông tin về
sự phân bố thành phần.

Tags: Raman, dược, dược phẩm, quang phổ

Ứng dụng chính

Phân tích kích thước hạt được sử dụng trong công nghiệp thực phẩm vì:

 • Thời gian phân tích nhanh
 • Độ chính xác tuyệt vời
 • Dải đo hạt rộng phạm vi từ nanomet sang milimét
 • Hệ thống xử lý mẫu đa  dạng cho mỗi ứng dụng:

                    o Huyền phù

                    o Nhũ tương

                    o Mẫu bột khô

                    o Mẫu hạn chế số lượng hoặc mẫu quý

                    o Mẫu nhớt

                    o Tự động hóa cao

So sánh kích thước hạt của hai công thức CoQ10

Tags: Kích thước hạt, dược phẩm

Ứng dụng chính

 • Nghiên cứu chi tiết, phân tích định kỳ, kiểm soát chất lượng
 • Tương tác Kháng thể / kháng nguyên
 • Sinh trắc nghiệm
 • Tổ hợp Hóa học 
 • Quản lý chất lượng Mỹ phẩm  (Kem đánh răng, Các sản phẩm da mặt, Vecni, dưỡng ẩm)
 •  Tương tác Oligosaccharide / protein

Bố trí của 25 điểm ma trận gồm IgG thỏ và anti-HBc IgG điểm
 

Phản xạ thay đổi như một hàm của thời gian sau tiêm kháng thể IgG từ thỏ
A: PBS / đệm Tween
B: Tiêm anti- LGG
C: Rửa với PBS / đệm Tween

Tương tác của chuột  kháng thể HCC và HCC (D) , sau đó là giữa HCC và một con thỏ chống UCC (F), và giữa một thỏ kháng thể và một thỏ chống kháng thể IgG (H).

Các đường động học trên các điểm chuột chống hCG, thỏ IgG và bề mặt trần, sau tiêm tiếp theo hCG, thỏ chống hCG và thỏ
chống IgG.
E, C, I: Tiêm PBS 10 mM, Tween 0.05
D: Tiêm 250 nM hCG
F: Tiêm chống hCG (kháng thể đơn dòng 210 nM),
H: Tiêm cho dê chống thỏ kháng thể (polyclonal  220 nM)