KHOA HỌC HÌNH SỰ

Khoa học hình sự là phương pháp thu thập và nghiên cứu các thông tin đã diễn ra sau đó sử dụng trước tòa. Với các phương pháp phân tích nhanh và không phá hủy của HORIBA Scientific, công tác kiểm tra có thể tiến hành cả tại hiện trường và trong phòng thí nghiệm để điều tra và thiết lập các chứng cứ phạm tội và làm bằng chứng trước tòa.

Nguồn sáng Giám định
Nguồn sáng Giám định
Model: Mini-CrimeScope Advance Xem tiếp

Ứng dụng chính

Các bằng chứng có thể phát huỳnh quang:

+ Các vết nhuộm bẩn như Ardox, màu vàng cơ bản và Rhodamine, hoặc dịch cơ thể, bằng chứng vết, xương hay thậm chí các chất bột có thể phát huỳnh quang. 

Tags: Nguồn sáng, hình sự, giám định

Phần mềm AFIS - APIS
Phần mềm AFIS - APIS
Model: AFIS - APIS Xem tiếp

Ứng dụng chính

 • Trích lọc xương ảnh
 • Nhập dữ liệu dấu vân tay của cả 10 ngón nhanh chóng và thuận tiện
 • Các loại tìm kiếm có sẵn: Dấu vân tay, đường chỉ tay

Tags: AFIS, APIS

Ứng dụng chính

 • Phân tích dư lượng thuốc súng
 • Nhận biết tiền giấy
 • Chụp ảnh đường vân

Hình ảnh quang học của 1 trang tạp chí, hình ảnh tia X truyền qua (TX) và hình ảnh XRF dấu vết I ốt (I) và Bạc (Ag). Phân tích được thực hiện trong khu vực được đánh dấu trên hình ảnh quang học.

Tags: Nguyên tố, XFR, Micro-XRF, dư lượng thuốc súng, chụp ảnh đường vân, giấy tiền

MÁY QUANG PHỔ RAMAN
MÁY QUANG PHỔ RAMAN
Model: XploRA Series Xem tiếp

Ứng dụng chính

 • Phát hiện phổ dấu vết đường vân trên sợi vải, vết sơn và mực, thuốc phiện, dư lượng thuốc súng....
 • Truy tìm dấu vết và phân tích hạt
 • Chụp ảnh nhanh các dấu vết hóa học
 • Phân tích từ xa thông qua thủy tinh/túi nhựa

Phân tích hình ảnh phổ

Ứng dụng chính

 • Phân tích sơn/chất màu
 • Phân tích vật liệu nổ
 • Xác minh và nhận biết tiền giấy

Hình ảnh huỳnh quang thời gian sống chồng lên

hình ảnh thu được từ camera trên 1 góc của tờ tiền giấy