HORIBA Scientific, nhà sản xuất hàng đầu thế giới các hệ thống phân tích phổ Raman rất tự hào thông báo việc ra mất bản cập nhật phần mềm phân tích phổ Raman LabSpec 6.

Với module hiển thị bề mặt 3D và thể tích, phần mềm LabSpec 6.3 hoàn toàn tương thích với bản đồ thể tích đồng tiêu độ phân giải cao thu được bằng kính hiển vi Raman của HORIBA. Với chức năng xoay bản đồ, trong suốt, lọc và cắt, giờ đây rất dễ dàng để có thể quan sát cấu trúc hóa học bên trong của một tổ hợp mẫu không đồng nhất.

Những hình ảnh địa hình từ hệ thống kính hiển vi Raman lực nguyên tử và TERS (phổ Raman tăng cường trên mũi nhọn) có thể được thu thập bởi các module nhờ chức năng hiển thị bề mặt 3D với bản đồ phân bổ hóa học siêu ấn tượng.

Những sáng kiến và cải tiến của phần mềm cũng bao gồm các mẫu báo cáo hoàn toàn tùy biến được cá nhân hóa, công cụ thu thập phổ Raman vận hành đơn giản chỉ cần "ONE Click" và thêm Partial Least Squares vào chức năng phân tích đa biến. Phần mềm cũng duy trì khả năng phân tích hạt bằng Raman của module ParticleFinder TM

LabSpec6 là phần mềm đơn giản nhưng năng suất, cho phép các nhà nghiên cứu thao tác các chức năng phân tích tiên tiến trong môi trường đa người sử dụng mà không cần phải tìm hiểu nền tảng phần mềm mới.

Theo Dr. Simon FitzGerald: "Việc ra mắt phần mềm LabSpec 6 giúp đẩy mạnh cam kết đơn giản hóa sự phức tạp của quang phổ Raman đối với các nhà khoa học và các nhà nghiên cứu. Phần mềm cung cấp cho khách hàng công cụ độc đáo để quan sát nội cấu trúc của mẫu dựa trên thành phần hóa học, nhanh chóng đưa ra câu trả lời mà họ cần về cấu trúc thực tế của mẫu"

Phần mềm LabSpec 6.3 hiện nay đang có sẵn. Vui lòng liên hệ với đại diện của HORIBA Scientifc tại địa phương để có thêm thông tin về phần mềm nâng cấp và demo.


Các tin khác