Trân trọng kính mời Quý Vị tham dự buổi hội thảo trực tuyến (webinar) Từ Macro đến Micro: Quang phổ Raman và Quang phổ huỳnh quang tia X trong các ứng dụng Khoa học Hình sự sẽ được tổ chức vào lúc 1-2 giờ sáng, ngày 14/6/2023 – giờ Việt Nam. https://horiba.link/b8b

Phổ Raman và Phổ huỳnh quang tia X (XRF) rất hữu ích trong việc xác định và phân tích đặc tính của vật liệu. Phổ Raman cung cấp thông tin về phân tử, phổ huỳnh quang tia X cung cấp thông tin về thành phần nguyên tố, và hai kỹ thuật này cung cấp thông tin bổ trợ để mô tả một mẫu chưa biết . Cả hai phương pháp đều không phá hủy, yêu cầu ít hoặc không cần chuẩn bị mẫu và có thể được sử dụng trong cấu hình vĩ mô hoặc vi mô tùy thuộc vào thông tin mà người ta muốn thu được. Thông tin có giá trị thu được và tính linh hoạt của hai kỹ thuật này khiến chúng trở nên lý tưởng trong các ứng dụng khoa học hình sự.
Trân trọng kính mời Quý Vị tham dự buổi hội thảo trực tuyến (webinar) Từ Macro đến Micro: Quang phổ Raman và Quang phổ huỳnh quang tia X trong các ứng dụng Khoa học Hình sự sẽ được tổ chức vào lúc 1-2 giờ sáng, ngày 14/6/2023 – giờ Việt Nam.
Để có thêm thông tin về buổi hội thảo và đăng ký tham dự, Quý khách vui lòng click đường link sau:

Các tin khác