HÓA DẦU

Nhắc đến ngành công nghiệp hóa dầu là nhắc đến việc sử dụng dầu là nguyên liệu thô để sản xuất hóa chất, các loại nhiên liệu khác nhau (khí đốt, dầu khí, than, parafin, dầu lửa, dầu diesel, dầu nhớt, dầu hóa lỏng...) HORIBA có nhiều thiết bị phân tích đối với sản phẩm dầu nhớt và các loại hỗn hợp khác trong ngành hóa dầu.

MÁY QUANG PHỔ RAMAN
MÁY QUANG PHỔ RAMAN
Model: XploRA PLUS Xem tiếp

Ứng dụng chính

 • Phân tích thành phần của dầu
 • Phân tích mức độ tăng trưởng của kerogen
 • Phân tích cấu trúc của các chất hóa học
 • Kiểm soát quá trình phản ứng
 • Nghiên cứu chất xúc tác

Hạt polymer được sửa đổi bề mặt

QUANG PHỔ HUỲNH QUANG
QUANG PHỔ HUỲNH QUANG
Model: Aqualog® / Dual-FL Xem tiếp

Ứng dụng chính

 • Phân tích định tính các đặc điểm của dầu
 • Phân tích sự hình thành của của đá
 • Phân biệt các tính chất của dầu và khí bằng việc phân tích hycrocarbon thơm
 • Phân tích hàm lượng lưu huỳnh trong dầu thô.
 • Phân tích sự ô nhiễm nước

Nền 3-D của mẫu xăng

 

 

Ứng dụng chính

 • Phân tích than cốc
 • Phân tích chất xúc tác
 • Phân tích giọt dầu của nhũ tương ở thể nước

Phân tích kích thước hạt của nhũ tương asphalt

MÁY QUANG PHỔ ICP-OES
MÁY QUANG PHỔ ICP-OES
Model: Ultima Expert Xem tiếp

Ứng dụng chính

 • Đối với phân tích dầu nhờn:

           - Phân tích các chất phụ gia

           - Phân tích các nguyên tố kim loại ăn mòn

 • Xác định chất lượng của sản phẩm trung gian và cuối cùng

Trên đây là kết quả phân tích hỗn hợp xăng dầu có và không có oxy để phân tích K. Hình bên trái không có ô xy; Hình bên phải có ô xy và hiển thị nền bằng phẳng hơn. Điều này có thể giúp cải thiện giới hạn phát hiện của K.

 

Tags: Phân tích nguyên tố, ICP-OES, hóa dầu

QUANG PHỔ QUANG HỌC
QUANG PHỔ QUANG HỌC
Model: iHR550 Xem tiếp

Ứng dụng chính

 • Phân tích các nguồn sáng điều hưởng
 • Phân tích sự hấp thụ/truyền qua/phản xạ
 • Phân tích hiệu suất lượng tử

Phổ EQE của các lớp màng  kẽm vô định hình và sau khi đúc (OEP)

Ứng dụng chính

 • Phân tích lưu huỳnh trong dầu

Kết quả phân tích dầu trong dầu đá phiến, quá trình khai thác mỏ khác so với quá trình khai thác thông thường. Đồng thời, việc kiểm tra hàm lượng lưu huỳnh rất quan trọng. SLFA-60 ổn định, chắc chắn đáp ứng yêu cầu của việc kiểm tra các mỏ, phân tách và vận chuyển.