Trân trọng kính mời các quý vị tham dự hội thảo 3 ngày (03-05/12/2013) tại Basel với sự có mặt Giáo sư Tudor Arvinte, Trường Đại Học Geneva.

Download Fluorescence course invitation.

Sử dụng Phổ kế huỳnh quang trong nghiên cứu thuốc, Protein và màng.

Khóa học tập trung vào các vấn đề cơ bản của quang phổ huỳnh quang: phát xạ huỳnh quang, thời gian sống huỳnh quang, phân cực và dị hướng huỳnh quang, chuyển hóa năng lượng cộng hưởng. Các phương pháp nghiên cứu sẽ dựa trên những huỳnh quang khác nhau như FRAP (phục hồi huỳnh quang sau tẩy trắng), các phép đo tán xạ ánh sáng 90° sử dụng máy phân tích quang phổ, phát hiện huỳnh quang bằng cách đếm tế bào dòng chảy. Các ví dụ về việc sử dụng các phương pháp huỳnh quang được đưa ra để phân tích protein, DNA và các màng sinh học. Khóa học có các buổi thực hành trong phòng thí nghiệm về các phương pháp phân tích huỳnh quang khác nhau. Tài liệu sẽ được phát cho mọi người tham dự.

HORIBA Scientific trưng bày thiết bị Phổ kế huỳnh quang và thiết bị huỳnh quang đo thời gian sống mới nhất trong các buổi thí nghiệm.

Đối tượng tham gia: từ các trường đại học và các viện nghiên cứu cũng như thuộc lĩnh vực kinh doanh/công nghiệp.


Các tin khác