HORIBA Scientific thông báo về sự ra mắt của module ProtectionPlus mới cho bộ phần mềm LabSpec 6. Module tích hợp hoàn toàn này có lớp bảo vệ và bộ kiểm soát toàn bộ dữ liệu cho phép sử dụng cùng với kính hiển vi Raman của HORIBA trong phòng thí nghiệm.

Module ProtectionPlus cung cấp một module cấu hình để các quản trị viên an ninh hệ thống lắp đặt và thực thi các chính sách an ninh, người sử dụng và lưu giữ tập tin.

Chức năng quan trọng trong module chọn thêm này bao gồm quản lý tài khoản và kiểm soát truy cập, đường dẫn để truy vấn tất cả các thao tác đối với dữ liệu trước đó, bản ghi sự kiện bên ngoài của các chức năng phần mềm và các chữ ký điện tử có sẵn. Những vấn đề này được bổ sung bởi bộ giao thức mới của LabRAM HR Evolution và XploRA PLUS

Tiến sĩ Adrian Knowles, Giám đốc quản lý sản phẩm của HORIBA nói rằng “Module ProtectionPlus có thêm lớp bảo vệ cho người sử dụng tại các phòng thí nghiệm công nghiệp yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn. Giờ đây, chức năng của LabSpec 6 có thể giới thiệu cho thêm nhiều người sử dụng, những người có thể vận hành thiết bị mà biết rằng họ tuân thủ đúng các yêu cầu của các cơ quan điều hành như FDA. Đằng sau chức năng của ProtectionPlus là quy trình chất lượng mới từ khâu phát triển tới khâu đánh giá và xuất xưởng. Chất lượng mới phù hợp với chức năng hiện tại."

LabSpec 6 là phần mềm đơn giản nhưng công suất, cho phép các nhà nghiên cứu sử dụng những chức năng phân tích tiên tiến, trong môi trường đa người sử dụng.

Tìm hiểu thêm thông tin về ProtectionPlus


Các tin khác