Shimadzu Corporation (Chủ tịch kiêm CEO: Teruhisa Ueda) và HORIBA, Ltd. (Chủ tịch kiêm COO: Masayuki Adachi) đã cho ra mắt Hệ thống LC-Raman mới kết hợp máy sắc ký lỏng hiệu năng cao của Shimadzu (LC) với máy đo phổ Raman của HORIBA (Raman) cung cấp cho thị trường nội địa Nhật Bản.

Sản phẩm là kết quả của sự hợp tác phát triển bắt đầu vào tháng 8 năm 2020 và được cho là hệ thống đầu tiên trên thế giới kết hợp các công nghệ này. Việc kết hợp công nghệ phân tách LC với công nghệ trực quan Raman không chỉ làm tăng đáng kể độ chính xác và hiệu quả của phép đo mà còn được kỳ vọng sẽ cung cấp giá trị đo mới khi phát hiện được các thành phần chưa biết.
Cả hai công ty đều có mục định đóng góp cho xã hội toàn cầu bằng cách đưa các công nghệ vượt trội từ Kyoto ra thế giới.

Để có thêm thông tin về tính năng và ứng dụng của sản phẩm, Quý khách vui lòng click vào đây.

 


Các tin khác