Để tìm hiểu thêm về kỹ thuật đo từ trường NV cũng như thiết bị đo từ trường Qnami ProteusQ – Kính hiển vi đầu dò quét đầu tiên sử dụng kỹ thuật đo từ trường NV do Qnami và Horiba Scientific hợp tác phát triển, Quý vị có thể click vào đường link sau: https://www.horiba.com/en_en/company/news/detail/news/6/2021/nv-magnetometry-a-white-paper-by-qnami/afm-and-afm-raman/

Từ tính là một điều bí ẩn. Mặc dù từ trường có ở khắp mọi nơi, từ những từ trường được tạo ra bởi Trái đất và xung quanh chúng ta, đến những từ trường cực nhỏ trong các phân tử của cơ thể con người. Chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường và chúng luôn ẩn giấu đối với các giác quan của chúng ta. Trong những năm qua, sự phát triển của các kỹ thuật cảm biến cho phép quan sát, hiểu và kiểm soát từ tính đã dẫn đến một loạt những sự thay đổi, từ chiếc la bàn đầu tiên được sử dụng để điều hướng đến máy quét MRI được sử dụng hàng ngày trong các bệnh viện. Tuy nhiên, các công nghệ cổ điển hiện đang đạt đến giới hạn.

Các cảm biến lượng tử tận dụng độ nhạy cực cao của các hệ thống lượng tử đối với môi trường, mang lại hiệu suất hoàn toàn mới. Khả năng đo tín hiệu yếu ở cấp độ đơn phân tử mở ra những quan điểm mới trong chẩn đoán ban đầu, trong việc phát triển các mạch điện tử tiết kiệm năng lượng mới cũng như trong an ninh bảo mật. Trong số các nền tảng công nghệ hiện có, cảm biến lượng tử dựa trên cái gọi là trung tâm NV (hoặc trung tâm trống nitơ) trong kim cương là công nghệ vượt trội. Bằng cách bẫy thêm một electron, các tâm NV có thể được biến thành một la bàn siêu nhỏ - một spin với kích thước nguyên tử. Thông qua thao tác chính xác và đo trạng thái của spin NV này, người ta có thể đo những thay đổi nhỏ nhất trong từ trường xung quanh. Kỹ thuật này gọi là phép đo từ trường NV.

Để tìm hiểu thêm về kỹ thuật đo từ trường NV cũng như thiết bị đo từ trường Qnami ProteusQ – Kính hiển vi đầu dò quét đầu tiên sử dụng kỹ thuật đo từ trường NV do Qnami và Horiba Scientific hợp tác phát triển, Quý vị có thể click vào đường link sau:

https://www.horiba.com/en_en/company/news/detail/news/6/2021/nv-magnetometry-a-white-paper-by-qnami/afm-and-afm-raman/


Các tin khác