Trân trọng kính mời Quý khách đăng ký tham dự Webinar "Phân tích đặc điểm của vật chất hữu cơ để tối ưu hóa việc xử lý nước", được tổ chức vào 10.30 sáng (giờ PDT) thứ Tư, ngày 19/5.

Chúng tôi sẽ thảo luận về sự kết hợp siêu phân tử của các vật chất hữu cơ không có sự sống ảnh hưởng tới khả năng xử lý nước và phép đo phân tích, đồng thời sẽ đưa ra các ví dụ về những công nghệ có sẵn trong thiết bị của HORIBA này.
Vui lòng click vào đường link sau để đăng ký tham dự:
https://register.gotowebinar.com/register/5793350268673503248?source=Padtnj&fbclid=IwAR3XSfsh2FcmARbIhGY0OjlSGPb9rt8IU88o0pFUYQCJz-QD8X46BvJNlCY

Các tin khác