NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Mục đích cải thiện chất lượng, nâng cao hiệu quả việc phân tích, đánh giá, thời gian sống của cell và độ bền vật liệu tế bào năng lượng mặt trời, từ vật liệu bán dẫn đến độ nhạy dye.

MÁY QUANG PHỔ RAMAN
MÁY QUANG PHỔ RAMAN
Model: LabRAM HR Evolution Xem tiếp

Ứng dụng chính

 • Phép đo tỷ lệ tinh thể Si trong cells năng lượng mặt trời 
 • Phân tích kích thước tinh thể Si của cell năng lượng mặt trời 
 • Phân tích cấu trúc của cell năng lượng mặt trời màng mỏng
 • Phân tích xả và sạc

Tính toán tỷ lệ tinh thể Si

 

PHỔ PHÂN CỰC ELLIPS
PHỔ PHÂN CỰC ELLIPS
Model: UVISEL 2 Xem tiếp

Ứng dụng chính

 • Phân tích lớp dày, các hằng số quang học
 • Phân tích tác động của các quá trình trên lớp
 • Gradient, lớp giao diện
 • Lập bản đồ các lớp không đồng nhất
 • Giám sát In-situ 

Kết quả phù hợp và hằng số quang học cho CIGS

MÁY QUANG PHỔ GD-OES
MÁY QUANG PHỔ GD-OES
Model: Profiler 2 Xem tiếp

Ứng dụng chính

 • Quá trình lắng đọng của PV
 • Khuếch tán Interlaminated của PV
 • Bề mặt và thành phần của PV
 • Profiling độ sâu nhanh chóng

Hồ sơ độ sâu và thành phần của Cell năng lượng mặt trời

 

Tags: PV, thành phần, profilling, nguyên tố, lớp, GDS

Ứng dụng chính

 • Bột vô cơ trong vụn nhôm được sử dụng trong các tế bào năng lượng mặt trời silicon
 • Vật liệu trong cell quang điện nanocrystalline 
 • Vụn bạc được sử dụng trong các tấm mặt trước pin mặt trời

Phân bố kích thước hạt TiO2 trong thuốc nhuộm có độ nhạy sáng pin mặt trời

Ứng dụng chính

 • Phân tích của các chất nền
 • Phân tích của doping và các tạp chất
 • Phân tích heterostructures
 • Lệch mạng và mạng tinh thể không phù hợp 

Phổ huỳnh quang điện tử của GaN và AlGaN

QUANG PHỔ HUỲNH QUANG
QUANG PHỔ HUỲNH QUANG
Model: DeltaPro / DeltaFlex Xem tiếp

Ứng dụng chính

 • Đo lường quang và màng mỏng
 • Hiệu suất chuyển đổi vật liệu nhạy quang
 • Phân tích thời gian sống của vật liệu

Phân rã phát quang của Er3 + trong vật liệu thủy tinh