Phổ phân cực Ellip

Sản phẩm

Tiêu đề

Link

New UVISEL2

Giải pháp tối ưu cho mọi thách thức trong đo màng mỏng

Request Brochure

Smart SE

Smart SE là thiết bị phân tích phân cực ellip được cải tiến giúp phân tích các màng mỏng đơn và đa lớp nhanh chóng, đơn giản và kết quả chính xác.

Request Brochure

UVISEL

Phổ phân cực Ellip điều biến pha

Request Brochure

 Auto SE

Giải pháp đơn giản để đo màng mỏng

Request Brochure

Giải pháp phổ phân cực Ellip

Spectroscopic Ellipsometry : A Full Range of Solutions

Request Brochure

Các thiết bị phân tích phân cực In-situ, In-line và cho các vùng rộng

UVISEL In-Line Spectroscopic Ellipsometer

In-Line Quality Control of Thin Film Coating

Request Brochure