Các bạn có thể đăng ký để xem các video mới nhất của HORIBA về các công nghệ và ứng dụng được khai phá bởi các thiết bị quang phổ của chúng tôi.

HORIBA đã chế tạo ra rất nhiều các thiết bị đo ánh sáng, từ máy quang phổ Huỳnh quang đến máy quang phổ Raman, và các hệ thống phân tích nguyên tố và dạng mô đun.
Chuyên mục Video theo Yêu cầu sẽ hỗ trợ giải thích về các công nghệ này, và cách thức hoạt động của các thiết bị để xử lý các vấn đề nghiên cứu.
Chúng tôi cũng sẽ giới thiệu về các hướng dẫn, các hội thảo trực tuyến và các câu chuyện liên quan đến ứng dụng để các bạn có thêm các kiến thức về lĩnh vực này.
Sau khi điền thông tin đăng ký vào đường link này, những video mới nhất sẽ được gửi đến hộp thư của các bạn.
 

Các tin khác