HORIBA Việt Nam rất hân hạnh tài trợ và tham dự Hội nghị Quốc tế về Quang Phổ và Khoa Học Vật Liệu (ICS&M-2015) do Trường Đại học Duy Tân tổ chức từ ngày 17-19/11/2015.

Hội nghị Quốc tế về Quang Phổ và Khoa Học Vật Liệu là hoạt động hợp tác về nghiên cứu và đào tạo đại học giữa các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu tại Việt Nam với Cộng đồng Khoa học quốc tế. Hội nghị đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội vào năm 1997. Sau nhiều năm, Hội nghị được tổ chức tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Buôn Mê Thuột, Nha Trang và Đà Nẵng. Ngoài các diễn giả quốc tế nổi tiếng, rất nhiều nhà nghiên cứu làm việc trong các Viện Nghiên cứu Khoa học và các trường Đại học tại Việt Nam tham dự Hội nghị và chia sẻ những kết quả nghiên cứu và những thành tựu mới nhất trong lĩnh vực quang phổ và khoa học vật liệu của Cộng đồng Khoa học quốc tế.


Các tin khác