HORIBA Scientific, nhà sản xuất dẫn đầu về phổ Raman vừa giới thiệu chương trình học online RamanAcademy™. RamanAcademy được thiết kế để cung cấp cho cả người dùng mới và người dùng có kinh nghiệm một công cụ giúp làm tăng chiều sâu và bề rộng trong giám định Raman. Điều này sẽ cho phép họ thực hiện các ứng dụng nhiều hơn và ngược lại, nâng cao giá trị của thiết bị Raman.

Xem thêm thông tin chi tiết tại đây. 


Các tin khác