Với mong muốn lan tỏa mạnh mẽ hơn lĩnh vực phân tích của HORIBA tới cộng đồng khoa học, chúng tôi đã tạo ra một sự kiện trực tuyến có tên là "The Analytical VIP". Nội dung chương trình được thiết kế phản ánh tất cả các giải pháp phân tích liên quan nhằm giải quyết các thách thức đối với các ứng dụng của bạn

Giống như năm 2020, năm nay chúng tôi tổ chức Analytical VIP vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7 với 3 chủ đề: Vật liệu – ngày 24/6; Khoa học sự sống – ngày 30/6 và Polymer – ngày 08/7.
Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm của các Quý vị đối với sự kiện này.
Quý vị có thể click vào đường link sau để có thêm thông tin về các chủ đề và đăng ký tham dự:

Các tin khác