Cơ chế làm sạch mới cho phép số phép đo lên tới 200 lần HORIBA Scientific, nhà sản xuất hàng đầu về thiết bị phân tích nguyên tố vừa giới thiệu máy đo EMIA-Pro, thiết bị đo carbon, lưu huỳnh mới nhất.

Vui lòng xem thêm thông tin tại đâyhttp://www.horiba.com/sg/scientific/news-events/latest-news/article/horiba-scientific-announces-new-emia-pro-carbon-sulfur-analyzer-42427/


Các tin khác