Các kết quả nghiên cứu về Raman của bạn có theo kịp sự phát triển của công nghệ không? Hãy nghĩ xem bạn và nghiên cứu của bạn có thể thành công hơn thế nào với những cải tiến về phần cứng và phần mềm mới nhất trên kính hiển vi!

Để tìm hiểu thêm về kính hiển vi Raman Labram Soleil, vui lòng click vào đường link sau:

https://go.pardot.com/webmail/768023/799050224/88622598e34f53509cf2ffa4dc9e1b72d4044c386cb95f665cab46f6a3f56612


Các tin khác