Phần mềm Neo cung cấp các công cụ mạnh mẽ cho đo mẫu với chế độ HDD mới (duy nhất và được cấp bằng sáng chế) tích hợp cho đo lường chuẩn giao thức kiểm soát chất lượng tiên tiến và phân tích hồi quy đối với sự toàn vẹn của kết quả thô, phù hợp với các yêu cầu thực hành tốt phòng kiểm nghiệm.

Vui lòng xem thêm thông tin tại đây


Các tin khác