Việc khám phá ra khả năng duy nhất của PP-TOFMS như một công cụ phân tích chiều sâu nhanh cung cấp 1 công cụ phân tích bán định lượng miễn phí và phát hiện đồng thời nhiều tạp chất không có lợi.

Quý khách hàng vui lòng tham khảo thêm ở đây.http://www.horiba.com/sg/scientific/news-events/latest-news/article/combining-plasma-profiling-tofms-with-tof-sims-depth-profiling-for-microelectronic-applications-42563/


Các tin khác