Thiết bị PTI QuantaMaster 8000 đảm bảo độ nhạy cao nhất trên thị trường, với a signal- to-noise ratio (SNR) là 30,000:1 RMS cho water Raman, ngang với thiết bị HORIBA Fluorolog-3.

Xem thêm thông tin tại đây


Các tin khác