HORIBA Scientific, nhà sản xuất hàng đầu thế giới về thiết bị tán xạ huỳnh quang tia X, công bố phần mềm cải tiến cho thiết bị huỳnh quang tia X với nhiều tính năng nội trội, giúp thuận tiện cho khách hàng sử dụng.

  1. http://www.horiba.com/sg/scientific/news-events/latest-news/article/horiba-scientific-announces-software-enhancement-for-mesa-50-x-ray-fluorescence-analyzer-45061/

Các tin khác